MISJA


Jesteśmy wyjątkowi
Jesteśmy wyjątkowi

Stworzyliśmy przyjazne i stymulujące środowisko, w którym każde dziecko jest traktowane z godnością, zaufaniem i podejściem indywidualnym.

  

"Każde dziecko w momencie urodzenia ma większą inteligencję potencjalną, niż ta, której używał Leonardo da Vinci" Glenn Doman

 

 „Każde dziecko rodzi się genialne, a my przez pierwsze lata jego życia robimy wszystko, żeby je tego geniuszu pozbawić.”Buckminster Fuller

 

 

Wykorzystujemy naturalny dar dzieci do nauki języków obcych, dając im możliwość na codzienne obcowanie z językiem angielskim.

Potrafimy się cieszyć
Potrafimy się cieszyć

Prowadzimy grupę żłobkową dla dzieci w wieku od  1-go roku życia. W ramach Klubu Malucha oferujemy 3 dogodne pakiety dostosowane do potrzeb rodziców: Pakiet Mini, Midi i Maxi.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Pakiet Mini (10.00 -   12.00)   -    320 zł
Pakiet Midi ( 8.00  -   12.00)    -   480 zł  
Pakiet Maxi (8.00   -  13.00)   -     520 zł

Klub Malucha jest czynny od 7.00 do 16.00.

Istnieje możliwość zapisania dziecka w godzinach dogodnych dla rodziców.

 

Dzieci z Imielina otrzymają dotację z Urzędu Miasta w wysokości 7zł za każdy dzień obecności dziecka / Pakiet Midi i Maxi/


W ramach czesnego w grupie żłobkowej oferujemy:


• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
• zajęcia rytmiczno-muzyczne
• zajęcia gimnastyczne – ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe
• zajęcia plastyczne
• elementy bajkoterapii
• dziecięcą matematykę
• psychologię zabawy
• imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne
• wizyty ciekawych gości

Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dziecko w rozwoju jego silnej osobowości, w uświadamianiu o poczuciu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania własnych potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami i specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.